is there a way to update more than one field ...

(Michael Voigt-Hansen) #1

is there a way to update more than one field in one action, or must i have one action for each field update?

(Aleksi Alkio) #2

I’m afraid you can update only one field at the same time.

(Michael Voigt-Hansen) #3

@Aleksi_Alkio Du høres finsk ut. Skjønner du hvis jeg skriver på norsk? Translate

(Michael Voigt-Hansen) #4

@Aleksi_Alkio Takk for du tar deg tid å svare! Men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal bruke en virtuell kolonne til å oppdatere felt i verktøy tabellen. Translate

(Aleksi Alkio) #5

La meg prøve å gi noen flere detaljer :slight_smile: Hvis du lager en virtuell kolonne med et uttrykk MAXROW, du kan lese den siste loggrekordets nøkkel kolonneverdi. Når du vet det, du kan også lese den nyeste statusen med et deref-uttrykk som [Virtual Column].[Status]. Translate

(Aleksi Alkio) #6

Bara lite :slight_smile: Jag har talat väldigt lite inom de senaste 20 åren. Translate

(Michael Voigt-Hansen) #7

@Aleksi_Alkio

Litt vanskelig for meg å forklare på engelsk, så jeg prøver på Norsk!

Jeg holder på en app for å holde styr på felles verktøy i bedriften, en låne app! Jeg har mange tabeler, men spesielt en tabel med all verktøy og informasjon om hvor det er kjøpe, serienummer mm og informasjon om verktøyet er leid ut, til hvem og til hvilke prosjekt ,og en log tabel, som holder styr på all verktøy som går ut, og all som kommer inn!

Tabel vertkøy Koloner: Nummer ( key ) Beskrivelse ( text ) Utleid ( yes / no ) Utleid til ( text ) Utleid til prosjekt ( Text ) ++++

Log Tabel Koloner: Nummer ( key ) Beskrivelse ( Text ) Dato ( date ) Utleid ( yes / no ) Utleid til ( ref til ansatt tabel ) utleid til proskt ( ref til prosjekt Tabel )

Jeg har en form for Log Tabel hvor jeg velger hvilke verktøy jeg skal leid. Når den er lagret vil jeg oppdatere Verktøy Tabel koloner utleid, utleid til og utleid til prosjekt. Jeg kjøre en Event Action under “Behavior” i formen.

Men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få oppdatert feltene i Verktøy Tabelen. Kan du hjelpe med noen gode tips :slight_smile: Takk! Translate

(Aleksi Alkio) #8

Så du vil oppdatere den nyeste statusen i verktøytabellen din? Translate

(Michael Voigt-Hansen) #9

Det stemmer. Oppdatere de 3 kolonner i verktøy tabelen. Loggen blir oppdatert fra formen! Translate

(Aleksi Alkio) #10

I stedet for å bruke Event-handling, har du tenkt på å bruke virtuell kolonne for det formålet? Translate

(Michael Voigt-Hansen) #11

Nei det har jeg ikke! hvordan vil det fungere? Jeg skal også ha mulighet for å gå inn i en UX-tabel med oversikt over hvilke verktøy som er “inne” hvilke som er “ute” eller feks på service. Translate

(Aleksi Alkio) #12

Du kan bruke virtuell kolonne som dette. Fordi du allerede bruker relatert tabellstruktur, kan du lese den nyeste barnoppføringen med en enkel appformel i virtuell kolonne som MAXROW (…). Når du vet hva som er den siste posten, kan du lese det er verdier med Deref-uttrykket og deretter vise det i foreldreposten. Translate

(Aleksi Alkio) #13

help.appsheet.com - Virtual Columns Virtual Columns help.appsheet.com